Close
Tuzla
Radimo 24/7
Drvene igračke inspirišu

Drvene igračke savršene su za stvaranje novih svjetova od nule. Kocke i druge drvene igračke mogu se pretvoriti u sve što dijete poželi i mogu pratiti djetetov razvoj od jednostavne simboličke igre pa sve do složene maštovite igre. Montessori praktičari (kao i mnogi drugi edukatori i njegovatelji) smatraju da jednostavni, prirodni materijali često dovode do značajnijeg i dugotrajnijeg angažmana.
Bilo da djeca grade grad, ili prave željezničku prugu koja se proteže od sobe do sobe, mogu koristiti vlastitu bujnu maštu da grade, izmišljaju, i stvaraju.

Autor