Close
Tuzla
Radimo 24/7
Montessori Metoda: Vrste, Prednosti i Značaj za Razvoj Djeteta

Montessori Metoda predstavlja inovativni pedagoški pristup koji se temelji na promicanju sveobuhvatnog razvoja djeteta, obuhvaćajući njegov fizički, društveni, emocionalni i intelektualni razvoj. Ova metoda, koju je razvila dr. Maria Montessori početkom 20. stoljeća, postala je sve popularnija kao alternativa tradicionalnim obrazovnim metodama.

U ovom članku, istražit ćemo različite aspekte Montessori metode obrazovanja i njegove prednosti za razvoj djece, s posebnim naglaskom na ulogu Montessori igračaka u poticanju razvoja djece.

Šta je Montessori metoda?

Montessori metoda, nazvana po svojoj osnivačici dr. Mariji Montessori, temelji se na individualiziranom pristupu obrazovanju. Ova pedagoška filozofija promovira samostalnost, samoučenje i razvoj dječjih interesa. Ključne karakteristike Montessori metode uključuju:

 • Pripremljeno okruženje: Učionica je koncipirana kao okruženje prilagođeno djetetovom uzrastu, u kojem se nalaze raznovrsni materijali i aktivnosti koji potiču istraživanje.
 • Miješanje dobnih skupina: U Montessori učionicama, djeca različitih dobnih skupina često zajedno uče. To omogućava mlađoj djeci učenje od starijih, potiče društvene interakcije i stvara prilike za mentorstvo.
 • Samostalno učenje: Djeca su poticana da biraju aktivnosti koje ih zanimaju i da rade u vlastitom ritmu. Učitelji djeluju kao facilitatori, podržavajući djecu u njihovim nastojanjima, umjesto da budu tradicionalni instruktori.
 • Praktične aktivnosti: Montessori metoda naglašava učenje kroz praktične aktivnosti i materijale koji omogućavaju djeci samopopravak. Djeca prepoznaju vlastite greške i razvijaju strategije za njihovo ispravljanje.
 • Individualizirano učenje: Djeca u Montessori učionicama imaju slobodu odabrati ono što ih zanima, što rezultira dubljim razumijevanjem gradiva i većim samopouzdanjem.

Vrste Montessori Obrazovanja

Postoje dvije glavne varijante Montessori obrazovanja: tradicionalna i moderna. Tradicionalna Montessori metoda ostaje vjerna izvornim principima koje je razvila dr. Maria Montessori, dok je moderna verzija prilagođena savremenim potrebama.

Tradicionalna Montessori Edukacija

U tradicionalnom Montessori obrazovanju, naglasak se stavlja na samostalnost i samoučenje. Djeca su potaknuta da istražuju svoju okolinu, donose vlastite odluke i uče u vlastitom ritmu. Učionica je koncipirana kao pripremljeno okruženje u kojem djeca imaju pristup raznovrsnim materijalima i aktivnostima prilagođenim njihovom uzrastu.

Jedan od ključnih elemenata tradicionalne Montessori metode je miješanje različitih dobnih skupina u istom razredu. Ovo omogućava mlađoj djeci učenje od starijih, dok istovremeno stvara prilike za vodstvo i mentorstvo. Djeca se također potiču na saradnju i razvoj društvenih vještina kroz grupne aktivnosti.

Savremena Montessori Edukacija

Savremena Montessori metoda zadržava osnovne principe tradicionalne Montessori obuke, ali s prilagodbama koje odgovaraju potrebama današnjeg društva. U savremenim Montessori učionicama može biti veći naglasak na strukturiranim lekcijama i aktivnostima vođenim učiteljem, kao odgovor na današnji obrazovni sistem koji stavlja naglasak na standardizirane testove i akademski uspjeh.

Međutim, savremena Montessori metoda i dalje čuva osnovne vrijednosti samostalnosti i samoučenja. Djeca imaju slobodu birati vlastite aktivnosti i raditi u svom ritmu, dok ih učitelji vode kao facilitatore, a ne instruktore.

Prednosti Montessori Metode

Metoda Montessori nudi niz prednosti za razvoj djeteta, kako u akademskom tako i u društvenom smislu. Evo nekoliko ključnih prednosti koje čine ovaj pedagoški pristup izuzetno popularnim:

 • Prilagođeno učenje: Montessori metoda omogućava djeci da uče u vlastitom ritmu i usmjeravaju se prema područjima koja ih zanimaju. Ovaj individualizirani pristup pomaže djeci da dublje razumiju gradivo i izgrade samopouzdanje u svoje sposobnosti.
 • Poticanje kreativnosti: Montessori metoda potiče kreativnost i razvoj kritičkog razmišljanja kroz otvorene aktivnosti i samostalno učenje. Djeca imaju priliku istraživati vlastite interese i razvijati jedinstvena rješenja za probleme, potičući kreativnost i inovaciju.
 • Razvoj nezavisnosti: Montessori metoda temelji se na razvoju nezavisnostii kod djece. Kroz aktivnosti kao što su postavljanje vlastitih radnih prostora, odabir vlastitih aktivnosti i sudjelovanje u praktičnim vještinama poput kuhanja i čišćenja, djeca uče biti samostalna i preuzeti odgovornost za svoje učenje. Ovaj osjećaj nezavisnosti može se prenijeti na druge aspekte njihovih života, pomažući im da postanu samopouzdaniji i otporniji pojedinci.
 • Mješovite dobne učionice: U Montessori učionicama djeca različitih dobnih skupina grupiraju se zajedno, što potiče socijalizaciju i saradnju između učenika te razvija osjećaj zajednice. Starija djeca mogu djelovati kao mentori mlađim kolegama, dok mlađa djeca imaju priliku učiti od starijih učenika. Ovo mješovito okruženje omogućava i više individualiziranu nastavu jer učitelji mogu raditi s manjim grupama na različitim nivoima.
 • Učenje kroz praksu: Montessori metoda naglašava učenje kroz praktične aktivnosti i materijale. Ti materijali su dizajnirani tako da omogućavaju djeci samopopravak, što znači da djeca mogu učiti nezavisno prepoznajući vlastite greške i pronalazeći načine kako ih ispraviti. Ovakav pristup učenju je angažiran i potiče dublje

Značaj Montessori Igračaka

Montessori igračke su ključni aspekt ovog pedagoškog pristupa. One su posebno dizajnirane kako bi podržavale principe Metode Montessori i poticale razvoj djece. Montessori igračke obično su izrađene od prirodnih materijala i namijenjene su poticanju kreativne igre, razvoja kritičkog razmišljanja te rješavanja problema. Osim toga, ove igračke potiču razvoj fine motorike i koordinaciju ruku i očiju kod djece. Montessori igračke nisu šarene niti elektronične, već se fokusiraju na jednostavnost i poticanje djece da koriste svoju maštu i kreativnost.
Zaključak

Metoda Montessori je učinkovit pristup koji afirmira cjelokupni razvoj djeteta. Fokusira se na individualne potrebe svakog djeteta i potiče ih na samostalno učenje kroz praktične aktivnosti. Afirmacijom samostalnosti, razvoja kritičkog razmišljanja i ljubavi prema učenju, Montessori metoda priprema djecu za uspjeh u njihovom akademskom i privatnom životu.

Dodavanjem Montessori igračaka u igru djeteta, možemo dodatno obogatiti njihov razvoj. Ove igračke su posebno osmišljene kako bi poticale razvoj različitih vještina, poput fine motorike i koordinacije ruku i očiju. Montessori igračke potiču maštovitu igru, kreativnost i istraživanje, čineći ih vrijednim alatom u razvoju djeteta. 

Autor

 • Doc. dr. Nedim Čirić

  Nedim Čirić, rođen 1989. u Tuzli, stručnjak iz područja dječje psihologije i pedagogije, diplomirao i magistrirao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, a doktorirao na Evropskom Univerzitetu u Brčkom. Aktivan na Univerzitetu u Bihaću kao docent, Čirić se ističe kroz istraživanje i obrazovanje u području pedagogije i psihologije djece.